Hijackthis log! Analysera och tolka resultatet. Hur?

Hej, Någon som kan förklara hur man ska tolka resultatet i en Hijackthis log? Sitter och håller på med en labb... och har kört fast totalt. Har deadline 24.00.. ikväll.. skulle bli jätteglad om någon kan hjälpa mig? Hur ska jag tänka när jag gör analysen av loggen? Det jag vill hitta rätt på är illasinnade program, som skulle kunna skada datorn. Jag bifogar loggen. Logfile of HijackThis v1.99.1 Scan saved at 17:29:14, on 2006-11-17 Platform: Windows XP SP2 (WinNT 5.01.2600) MSIE: Internet Explorer v7.00 (7.00.5730.0011) Running processes: C:\WINDOWS\System32\smss.exe C:\WINDOWS\system32\winlogon.exe C:\WINDOWS\system32\services.exe C:\WINDOWS\system32\lsass.exe C:\WINDOWS\system32\svchost.exe C:\WINDOWS\System32\svchost.exe C:\WINDOWS\system32\spoolsv.exe C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsgk32st.exe C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\FSGK32.EXE C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fssm32.exe C:\Program Files\Common Files\Microsoft Shared\VS7DEBUG\MDM.EXE C:\Program Files\F-Secur

e\Common\FSMA32.EXE C:\Program Files\F-Secure\Common\FSMB32.EXE C:\Program Files\F-Secure\Common\FCH32.EXE C:\Program Files\F-Secure\Common\FNRB32.EXE C:\Program Files\F-Secure\Common\FAMEH32.EXE C:\Program Files\F-Secure\Common\FIH32.EXE C:\Program Files\F-Secure\Anti-Virus\fsav32.exe C:\WINDOWS\Explorer.EXE C:\Program Files\Apoint\Apoint.exe C:\Program Files\Apoint\Apntex.exe C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jusched.exe C:\Program Files\F-Secure\Common\FSM32.EXE C:\Program Files\Java\jre1.5.0\bin\jucheck.exe C:\WINDOWS\system32\hkcmd.exe C:\Program Files\Common Files\Real\Update_OB\realsched.exe C:\Program Files\Kazaa\kazaa.exe C:\WINDOWS\system32\ctfmon.exe C:\Program Files\Internet Explorer\IEXPLORE.EXE C:\Program Files\LimeWire\LimeWire.exe C:\PROGRA~1\Altnet\DOWNLO~1\asm.exe C:\Program Files\WhenUSearch\Search.exe C:\Program Files\WhenUSearch\whse.exe C:\WINDOWS\system32\FreezeScreenSaver.exe C:\Program Files\Save\Save.exe C:\dva042\HijackThis.exe R1 - HKLM\Software\Microsoft\I

nternet Explorer\Main,Default_Page_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Default_Search_URL = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R1 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Search Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=54896 R0 - HKLM\Software\Microsoft\Internet Explorer\Main,Start Page = go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=69157 O2 - BHO: AcroIEHlprObj Class - {06849E9F-C8D7-4D59-B87D-784B7D6BE0B3} - C:\Program Files\Adobe\Acrobat 7.0\ActiveX\AcroIEHelper.dll O2 - BHO: Need2Find Bar BHO - {4D1C4E81-A32A-416b-BCDB-33B3EF3617D3} - C:\Program Files\Need2Find\bar\1.bin\ND2FNBAR.DLL O2 - BHO: InstaFinder_K - {4E7BD74F-2B8D-469E-90F0-F66AB581A933} - C:\PROGRA~1\INSTAF~1\INSTAF~1.DLL O2 - BHO: RXResultTracker Class - {59879FA4-4790-461c-A1CC-4EC4DE4CA483} - C:\Program Files\RXToolBar\sfcont.dll O2 - BHO: WhenUSearch Helper - {BA2325ED-F9EB-4830-8FCE-0BC35B16969B} - C:\Program Files\WhenUSearch\search.dll O3 - Toolbar: RX Toolba...


Läs hela artikeln här


Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!
Share |
Roliga klipp