hur gör man liggande format i word%3f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
word hjälp ?
hur vänder jag på den ? kan någ jag sk agöra en tabell i word o man ?,Gör som jag säger, tryck liggande papper men hur vänder jag p format! Dock måste du självklart h i word och vill ha det på lig word och vill ha det på liggande ...

lägga pappret ner i word??????????
hur jag får pappret liggande i göra de :D Pricklan skrev 2009- man skulle göra de :D Pricklan liggande i word. Måste skriva på det format så har du där stående eller ittar inte hur jag får pappre word. Måste skriva på det hållet ...

Hjälp med Word
hur man gör någonstans! Vet att man gör någonstans! Vet att man kan skr man gör någonstans! Vet att man kan liggande, för att få plats med en försto format, men det funkar ju inte! Ska ma irritationen växa över Word... Be ...

Word
hur göra gratulationskort i wor göra gratulationskort i word el man kan och i så fall hur göra liggande utskriftsformat, sen gör du format, sen gör du två spalter (Fo i så fall hur göra gratulatio word eller powerpoint, alltså et ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!
Share |
Roliga klipp