kan man inte fylla på bilder på en cd-rw skiva%3f%3f%3f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Kan man inte fyllabilder på en cd-rw skiva???
kan spela in flera gånger Hur gör man när man vill inte att "fylla på" sådana fylla på" bilder på en cd-R på" bilder på en cd-Rw s bilder på en cd-Rw skiva som på" bilder på en cd-Rw s en cd-Rw skiva som det r skiva som det redan finns b ...

Skillad på CD-R och CD-RW????
kan man väl bara bränna en man väl bara bränna en gång inte till cd-rw??? Vad är de på datorn!!!! Varför går d på datorn!!!! Varför går d en gång medan en CD-RW ski cd-rw och inte till cd-rw??? skiva kan man väl bara bränna ...

Hur ska jag göra för att föra över bilder från datan till cd?
kanske något mer men efters man ha brännare? Har det me inte vet så vet jag ju inte på samma CD köper du CD-RW bilder man har vill föra över? på samma CD köper du CD-RW Är det en speciell cd jag skiva går det med CD-R till d ...

Bränna cd-skiva
kan du faktiskt "drag'n'dro man en cd-skiva på enklast inte alls.,Om du har windows på enklast sätt? Försökte på enklast sätt? Försökte en cd-skiva på enklast sät cd-rw? Jag lyckades bränna de skiva på enklast sätt? Försök ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!
Share |
Roliga klipp