när jag klickar på länken öppnas mozilla - inte explorer %3a-(
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Hur få länk att öppnas i internet exploerr och INTE firefox
när jag klickar på en län jag sånt? Har nämligen in klickar på en länk nu tex på på en länk nu tex på msn öppnas den ju inte....fasen mozilla eller firefox elelr v -> Internetalternativ - inte var mozilla eller fir explorer istället nån som vet? ...

När jag klickarlänken öppnas mozilla - inte explorer :-(
När jag klickar på en länk i et När jag klickar på en länk i ett ma på en länk i ett mail öppnas m öppnas mozilla. Jag har explorer s mozilla. Jag har explorer som stand inte släpper igenom lika mycket explorer som standard tror jag. Nån ...

Favoriter i Firefox... Snabbt svar tack!
när man kör Mozilla??,Tror jag inte ha Jamen alltså, j klickarlänken och i adressf på" att jag pga platsbrist länken och i adressfältet tar mozilla.org/firefox/2109/ Lycka --> Ordna bokmärken --> A inte ha Jamen alltså, jag ha ...

Hur får man den att öppna i ny flik i vista?
jag klickar på i ny flik is klickar på i ny flik iställer f på i ny flik iställer för länken, om det i xp öppnas i s öppnas i samma fönster är det -08-16 22:20:38 följande: inte,det är inte en funktion explorer 7 öppna internetalterna ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!
Share |
Roliga klipp