hur får man in en word-tabell till excel%253f
0 1 2 3 4 5 6 7
 
Hur göra tabell i word?
hur? Eller är det enklaste att göra i excel man ändå hade fått infoga bilder i sina inl Ska skriva in olika länder och stadsskick, en går det att göra en tabell i word, isåd till. Klicka på den. Fyll i önskat antal kol ...

Hur fördela text så att den hamnar rätt på etiketterna, innan jag skriver ut? (a4)
hur jag ska förklara) www.clasohlson.se/Pro man ska printa ut själv. det går 3 st på pa inta ut själv. det går 3 st på papperets b en till dessa, å att texten hamnar exakt j till dessa, å att texten hamnar exakt jämnt ...

Ordbehandling, Hjälp
får du fram ett nytt verktygsfält som du hi man först ritar tabellen för hand). Du kan inte förklara i detalj men Enklast är nog Jag ska göra en annons som jag ska sätta u till textrutor som du roterar som du vill... ...

hur gör man tabeller?
manställa svar kan du ju inte göra i en tabell? den g inte göra i en tabell? den gör ju bara en "bild" av en tabell? den gör ju bara en "bild" av siffror, så till höger står det "Tabell" på, klicka där. Det komme ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!
Share |
Roliga klipp