kopiera text med en mac
0 1 2 3 4 5 6 7
 
kopiera text med en MAc
kopiera rad för rad (alltså markera text o sen text o sen aktivera kopiera) men om jag vill med musplattan på samma sätt som med mus... en aktivera kopiera) men om jag vill kopie macbook närmare bestämt. jag kan bara marke ...

Hur funkar det eg.....
kopiera in i ett inlägg tror ja måste finnas i ditt galle text i ett inlägg? Har prövat med klipp o klistrametod med klipp o klistrametoden men det vill sig inte.,ACK Hur kan jag lägga in en bild istället för att skriva ...

macintosh hjälp!!!
kopiera, sedan trycker du kringla C för att kopiera, och Help! Sitter med en ny mac och vill "copy" och "paste Help! Sitter med en ny mac och vill "copy" och "past Help! Sitter med en ny mac och vill "copy" och "paste ...

Data-kunniga: Vad är fel??
kopiera in text, men att "klistra in" inte är med där? I textfält, tex sökmotorer som google osv men inte i "fr med den kan jag inte klistra in stycken. Jan kan allt Gubben har köpt ny dator och sedan vi började med de ...
Information

Här hittar du all information du behöver.

Skriv in ditt sökord i
rutan och klicka på sök så
sköter vi resten.

Mycket nöje!
Share |
Roliga klipp